Insolvence

Posted on Říjen 29th, 2015 in Zadlužení, oddlužení a insolvence by astr

Insolvence

Navzdory našemu členství v Evropské unii a tedy „vyspělé Evropě“ se stále více českých občanů potýká se svými dluhy. Část z nich se zákonitě dříve nebo později dostane do platební neschopnosti, nazývané též insolvence.Insolvence je tedy neschopnost splatit své dluhy věřitelům. Na tomto místě je důležité si uvědomit zásadní rozdíl mezi tím, pokud někdo dluhy platit prostě nemůže nebo je platit může, ale nechce. Neochota platit dluhy se totiž nenazývá insolvencí, ale platební nevůlí.

Jaké možnosti má dlužník v platební neschopnosti

Variant není mnoho. Naštěstí od 1.1.2008 je v platnosti Insolvenční zákon, který tuto problematiku upravuje. Podle něj může dojít k Insolvenčnímu řízení, jenž realizuje Insolvenční soud. Při něm primárně dochází k ověřování podmínek insolvence, jestli byly všechny splněny podle zákona.

Teprve po jejich ověření a naplnění zákonných požadavků může dojít k rozhodnutí o Insolvenčním řízení.

Jaký může být výsledek insolvence

Pro dlužníka – fyzickou osobu je zřejmě nejvíce výhodný osobní bankrot. Při něm dochází k odpuštění části jeho dluhů ze strany věřitelů. Odpuštění může dosáhnout až 70 % závazků, ale rozhodně se nejedná o žádné pravidlo. Vždy záleží na ekonomické situaci dlužníka. Zbytek dluhů, které nebyly odpuštěny v rámci Insolvenčního řízení, musí dlužník zaplatit věřitelům podle splátkového kalendáře během následujících 5 let.

Další variantou je konkurs na veškerý majetek dlužníka. Ten není lidmi v platební neschopnosti příliš oblíben. Oprávněně. Během konkursu se totiž soudem určený insolvenční správce snaží zpeněžit majetek a pohledávky dlužníka takovým způsobem, aby bylo zaplaceno co nejvíce dluhů věřitelům. Proto se tedy stává, že dlužník po skončení konkursu přijde úplně o všechno.

Pokud dojde k platební neschopnosti u firmy, může dojít i k řízené reorganizaci. To je zřejmě nejvýhodnější řešení pro všechny zainteresované strany. Bohužel, ne vždy to je možné. Navíc není ani jisté, že bude reorganizace nakonec úspěšná.


NAPIŠTE NÁM VAŠI ZKUŠENOST S TOUTO PŮJČKOU DO KOMENTÁŘE NÍŽE!


Jméno *

Emailová adresa *