Přepis akcií

Posted on Červenec 20th, 2013 in Půjčky na směnku by lucie

Jak přepsat akcie

Vlastníte cenné papíry a akcie, které byste rádi převedli do vlastnictví někoho jiného, nějaké jiné osoby, která za ně bude nadále zodpovědná a bude mít podíl ve společnosti? Pak k tomu můžete využít rubopis akcie.

Rubopis akcie představuje vlastně jakýsi písemný projev vaší vůle, že chcete, aby byly akcie od daného data ve vlastnictví někoho jiného a aby daná osoba byla efektivní osobou s rozhodovacími pravomocemi ve společnosti, které se akcie týkají.Vzor rubopisu převodu akcii

Chcete-li převést vaše akcie, tedy cenný papír vyjadřující právo akcionáře podílet se podle zákona a stanov na čistém zisku, likvidačním zůstatku a řízení akciové společnosti, která tento cenný papír vydala, musíte sepsat rubopis. Vzor rubopisu akcie či vzor rubopisu akcie na jméno naleznete na internetu, podle něj si můžete zpracovat váš vlastní. Stačí, když si do internetového vyhledávače zadáte některé z klíčových slov, jako je například rubopis vzor, rubopis akcie vzor nebo rubopis akcie na jméno vzor.

Akcie je možné převést také na směnku, pak si na internetu můžete vyhledat návod, jak postupovat v tomto případě – stačí si zadat rubopis směnky vzor.

Po přepsání akcií se jejich majitel stává částečným vlastníkem firmy nebo společnosti, které se akcie týkají, a může efektivně fungovat.

Rubopis akcie náležitosti

Při převodu akcií na jméno je nutné nejen předat akcie nabyvateli a vymezit je pomocí rubopisu, ale u zaknihovaných cenných papírů je také nutné převést vlastnická práva akcií na osobu, které budou tyto cenné akcie nyní patřit.


NAPIŠTE NÁM VAŠI ZKUŠENOST S TOUTO PŮJČKOU DO KOMENTÁŘE NÍŽE!


Jméno *

Emailová adresa *