Rubopis akcie vzor

Posted on Červen 12th, 2013 in Informace k Půjčkoid.cz by pavel

Efektivní převod akcie pomocí rubopisu

Rubopis akcie je písemný projev vůle na cenném papíru nebo jeho přílohy, pomocí kterého současný majitel papíru projevuje svou vůli převést cenný papír na jinou osobu. Zpravidla se eviduje na zadní straně cenného papíru a od toho pak název rubopis. Rubopis akcie je prostě rozhodnutí a písemné vyjádření toho, že člověk chce převést akcii na někoho jiného. Jednoduše, snadno a relativně rychle je tak možný převod jakéhokoliv cenného papíru bez zbytečných obstrukcí.Jak uvedl i Nejvyšší soud, je možné převod listinných akcií na jméno převést pomocí rubopisu a předáním. Akcie na řad se převádějí smlouvou, rubopisem nebo předáním a tato smlouva může být dokonce uzavřena konkludentně. K tomu dojde podpisem rubopisu. Nejvyšší soud ve svých rozsudcích toto tvrzení jasně potvrzuje, takže je to nyní už bez dalších otázek.

Nejčastěji se rubopisu používá u akcií, což je podle Obchodního zákoníku cenný papír, který vyjadřuje právo akcionáře podílet se podle zákona a stanov na čistém zisku, likvidačním zůstatku a řízení akciové společnosti, která tento cenný papír vydala. Od ostatních cenných papírů se akcie odlišuje především tak, že zakládá i účast na obchodní společnosti. Majitel akcie tak „vlastní“ část firmy, jejíž akcie drží. I proto je zcela zásadní převoditelnost tohoto cenného papíru, aby bylo možné efektivně podíly ve společnostech nakupovat a prodávat i bez nutnosti chodit na burzu či na jiný otevřený trh, kde samozřejmě k takovým převodům dochází nejsnadněji. Avšak u neveřejně upisovaných akcií společností je nákup a prodej možné uskutečňovat třeba pomocí vyjádření na rubopisu, takže není potřeba dalších smluv, jednání a dokumentace. I takto snadno lze získat podíl na společnosti.


NAPIŠTE NÁM VAŠI ZKUŠENOST S TOUTO PŮJČKOU DO KOMENTÁŘE NÍŽE!


Jméno *

Emailová adresa *