Půjčím vlastní peníze na směnku

Posted on Říjen 12th, 2015 in Půjčky na směnku by astr

Půjčím vlastní peníze na směnku

Půjčka na směnku stále patří mezi populární formy poskytnutí finančních prostředků. Nejvíce ji využívají soukromé osoby. Co tedy půjčení vlastních peněz na směnku znamená?Představení směnky

Směnka je cenný papír, se kterým je možné obchodovat. Směnka se velmi často používá u půjček, kdy nahrazuje smlouvu o půjčce. Nejvíce ji využívají soukromníci, tedy lidé, kteří půjčují vlastní peníze. Přestože po vás může chtít podepsat směnku i příbuzný, který by vám výpůjčkou dočasně pomohl ze složité situace, častěji ji vyžadují zcela cizí věřitelé.

Směnky existují vlastní nebo cizí. U vlastní směnky se jedná o příslib zaplacení závazku (dluhu). V případě cizí směnky jde v podstatě o příkaz k úhradě někomu jinému ze strany dlužníka (vystavitele).

Pokud chce někdo vám nebo dokonce vy někomu půjčit na směnku, je potřeba ohlídat její náležitosti. Náležitosti vlastní a cizí směnky se trochu liší.

Aby byla směnka platná, musí obsahovat zejména tyto zákonem vymezené věci:

  • v textu musí být uvedeno, že jde o směnku (nadpis směnka není dostatečný)
  • jasné vymezení částky, kterou je nutné zaplatit (čísly i slovy)
  • jméno toho, kdo má platit u cizí směnky
  • jména případných ručitelů u vlastní směnky
  • termín splatnosti
  • místo splatnosti
  • jméno, komu má být zaplaceno
  • datum a místo vystavení směnky
  • jméno, adresa a podpis toho, kdo ji vystavil

Notářsky ověřený podpis není vyžadovaný. Ovšem pokud notářsky ověřený bude, eliminuje to případnou právní nejistotu, zda nebyla směnka zfalšována. Zrovna tak vám doporučujeme si nechat před podpisem směnky právníkem potvrdit, že je právně v pořádku.

Obě strany by měly u směnky pamatovat na to, že často je to jediný dokument potvrzující uzavřenou transakci, obvykle půjčku. To znamená, že věřitel by neměl směnku ztratit, jinak může mít problémy s vymáháním pohledávky. Naopak dlužník si musí pohlídat její vrácení v okamžiku, když svůj dluh zaplatí. Pokud by směnku nedostal zpět nebo by nebyla přímo před ním zničena, hrozil by opětovný požadavek na úhradu dluhu!


NAPIŠTE NÁM VAŠI ZKUŠENOST S TOUTO PŮJČKOU DO KOMENTÁŘE NÍŽE!


Jméno *

Emailová adresa *